Persoons-
beveiligingssystemen

zorgsystemen-persoonsbeveiliging
In sommige gevallen is er bij het verlenen van zorg mogelijk dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor het verplegend personeel of de patienten/bewoners.
Hierbij valt onder andere te denken aan de verpleging die in de nachtdienst over straat moet om in een aanleunwoning hulp te verlenen of aan patienten die agressief gedrag kunnen vertonen. Wij kunnen voor elke specifieke situatie de beste en meest praktische beveiliging/oplossing bieden die past bij het risicoprofiel.